Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU về phát triển du lịch tỉnh Vĩnh Long

24/03/2021 24/03/2021

4943 0

Ngày 03/3/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đã ban hành Kế hoạch số 25-KH/TU về việc tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 06/11/2015 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch của tỉnh giai đoạn 2015 – 2020 và tầm nhìn 2030.

Hội nghị nhằm đánh giá tình hình phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh trong 05 năm qua, qua đó phát huy những thành quả đạt được và rút kinh nghiệm những mặt tồn tại, hạn chế để đề ra giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 01-NQ/TU giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030.

Hội nghị sẽ diễn ra vào sáng ngày 24/3/2021 tại Hội trường Tỉnh ủy. Nội dung chương trình ngoài việc thông qua dự thảo báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU thì sẽ có các bài tham luận, thảo luận của đại biểu nhằm đóng góp cho sự phát triển của du lịch địa phương trong thời gian tới. Đồng thời, Lãnh đạo tỉnh sẽ thông qua việc biểu dương khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực cho du lịch của tỉnh nhà giai đoạn 2015 - 2020.

Với mục tiêu đề ra, Hội nghị phải được tổ chức thật sự hiệu quả, có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực cho địa phương, góp phần phát triển và nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của du lịch Vĩnh Long trong thời gian tới, chúng ta hy vọng với những định hướng đó, thời gian tới du lịch Vĩnh Long sẽ:

Có sản phẩm du lịch đặc thù hoàn chỉnh của địa phương với 04 loại hình: du lịch Homestay, du lịch làng nghề, du lịch nông nghiệp và du lịch văn hóa tâm linh.

Loại hình du lịch văn hóa tâm linh – sản phẩm định hướng trong Đề án sản phẩm du lịch đặc thù của UBND tỉnh

Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch của tỉnh sẽ có nhiều sáng tạo, đột phá, ứng dụng tốt khoa học công nghệ trong quảng bá du lịch.

 Giải pháp quảng bá qua Cổng du lịch thông minh chính thức hoạt động năm 2021

Ngoài ra, chất lượng nguồn nhân lực sẽ ngày một nâng cao; cơ sở hạ tầng du lịch đồng bộ và thu hút nhiều nhà đầu tư hơn,…qua đó giúp du lịch tỉnh nhà nâng tầm so với khu vực và phạm vi cả nước.

          Thanh Vy

Map

Sample Plan