Kết nối và phát triển du lịch Bình Minh năm 2024

11/06/2024 482 0

Đó là chủ đề, mục tiêu hội nghị về du lịch do UBND TX Bình Minh tổ chức chiều 10/6.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các diễn giả trình bày nhiều tham luận, giải pháp phát triển du lịch Bình Minh, như: “Thực trạng và định hướng phát triển du lịch của thị xã đến năm 2030”; “Phát triển du lịch cộng đồng và tác động của nó”; “Sản phẩm đặc thù của Bình Minh”; “Xây dựng chiến lược quảng bá du lịch địa phương”; “Ứng dụng công nghệ trong quản lý du lịch địa phương”…

Hội nghị nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá, kết nối phát du lịch gắn với ứng dụng công nghệ thông tin nhằm giới thiệu về hình ảnh con người, văn hóa, lịch sử, tiềm năng du lịch của Bình Minh đến đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước. Đồng thời thông qua hoạt động kết nối để xúc tiến, mời gọi, thu hút các nhà đầu tư đến khảo sát đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn TX Bình Minh.

Trưng bày, giới thiệu đặc sản Bình Minh.

Hội nghị cũng nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả “Đề án phát triển du lịch thị xã Bình Minh từ năm 2021 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TX Bình Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: NGỌC TRẢNG- THANH PHƯƠNG

Sưu tầm: https://baovinhlong.vn/kinh-te/202406/ket-noi-va-phat-trien-du-lich-binh-minh-nam-2024-3184087/index.htm

Related Post

Sample Plan