Address: số 234, ấp Tân Vĩnh Thuận, xã Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long Phường Tân Ngãi, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Phone: 02703.827414

Email: kshoanghao@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Khách sạn Hoàng Hảo

Introdution

  • Internet access

  • Free wifi

  • Wi-Fi in public areas

  • Valet parking

  • Car for rent

  • Big Hot tub

  • Sauna room

  • Tours

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)