Nhà hàng Ngân Vinh    

33/12 Phạm Thái Bường, P4, Tp Vĩnh Long Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long - 02702 470 477

Reserve online to receive many fabulous benefits

Common Information

Description

Tên doanh nghiệp: Nhà Hàng Ngân Vinh

Địa chỉ: 47 Trưng Nữ Vương, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 070. 3820 731

Ngành nghề kinh doanh: nhà hàng

Địa chỉ doanh nghiệp:47 Trưng Nữ Vương, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Basic information

Open Time: 08:00

Close Time: 22:00

Cuisines:

Average Price / People: 110,000đ

Distinctive features

Contact us

Open Time: 08:00 - Close Time: 22:00

33/12 Phạm Thái Bường, P4, Tp Vĩnh Long Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

02702 470 477

nganvinh@gmail.com

Distinctive features
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img
Find us on
)