Chính phủ ban hành Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 15/3/2022 về miễn thị thực cho công dân 11 nước châu Âu và Nhật Bản, Hàn Quốc

22/03/2022 375 0

Lịch trình mẫu