DANH MỤC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG, GIAI ĐOẠN 2020 – 2025 (QĐ 2167/QĐ-UBND ngày 20/08/2020)

01/03/2022 573 0

Lịch trình mẫu