Quyết định 2409/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa và Du lịch thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long

16/09/2021 264 0

Lịch trình mẫu