Tổ chức Hội nghị phản biện xã hội dự thảo Đề án cơ cấu lại ngành du lịch tỉnh Vĩnh Long đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế quan trọng đến năm 2025

25/11/2021 321 0

Sáng ngày 24/11/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị phản biện xã hội dự thảo Đề án cơ cấu lại ngành du lịch tỉnh Vĩnh Long đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế quan trọng đến năm 2025.

Quang cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có Ông Hồ Văn Huân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch Hội đồng phản biện xã hội (Chủ trì hội nghị); Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; thành viên Hội đồng phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; cơ quan chủ trì soạn thảo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cùng đơn vị tư vấn.

Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo khái quát nội dung dự thảo của Đề án và một số vấn đề có liên quan, các thành viên Hội đồng phản biện xã hội có ý kiến đóng góp phản biện đối với dự thảo Đề án với tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao, đã có nhiều ý kiến phát biểu đóng góp đối với dự thảo Đề án. Hầu hết đại biểu nhất trí về sự cần thiết ban hành Đề án để thúc đẩy sự phát triển du lịch trong thời gian tới, theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 06/11/2015 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về phát triển du lịch giai đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn đến 2030; Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Vĩnh Long với khu vực và phạm vi cả nước.

Thành viên Hội đồng phản biện đóng góp ý kiến

Tuy nhiên, Hội đồng phản biện xã hội cũng đã thẳng thắn đóng góp và đề nghị bổ sung những nội dung trong dự thảo Đề án như: sắp xếp lại các căn cứ pháp lý, tên Đề án, dự báo về vốn và các nguồn vốn, đánh giá sâu thêm nội dung cơ cấu trước đây để rõ các giải pháp và định hướng đề ra, làm rõ thêm giải pháp đột phá,... đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đơn vị tư vấn đã có ý kiến giải trình làm rõ thêm theo yêu cầu của Hội đồng và đi đến thống nhất chung về sự cần thiết ban hành Đề án.

Chủ trì Hội nghị phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận hội nghị, Ông Hồ Văn Huân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch Hội đồng phản biện xã hội tổng kết các ý kiến phản biện của các đại biểu, đồng thời đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với đơn vị tư vấn Đề án cần nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung thêm các nội dung đóng góp. Sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ có văn bản kiến nghị gửi Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu để hoàn thiện dự thảo Đề án./.

                                                                                         Tin, ảnh: Thanh Vy

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu