Vĩnh Long ban hành Kế hoạch Mở cửa du lịch quốc tế, đẩy mạnh phục hồi hoạt động ngành du lịch trong điều kiện bình thường mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

05/04/2022 343 0

Nhằm triển khai kịp thời và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, từng bước khôi phục hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới với phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID19” theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Phương án số 829/PA-BVHTTDL ngày 15/3/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Kế hoạch phục hồi kinh tế - xã hội của tỉnh, ngày 04/4/2022, UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND, về việc mở cửa du lịch quốc tế, đẩy mạnh phục hồi hoạt động ngành du lịch trong điều kiện bình thường mới trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ ngày 06/4/2022.

 2. Phạm vi: Mở cửa lại hoạt động du lịch quốc tế và nội địa trong điều kiện bình thường mới, đảm bảo an toàn, phù hợp với các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

 3. Đối tượng du khách: Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, Khách du lịch ra nước ngoài, Khách du lịch nội địa.

4. Kế hoạch tập trung vào 06 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể bao gồm: (1) Công tác phòng, chống dịch Covid-19; (2) Nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch; (3) Triển khai chương trình kích cầu du lịch, tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch; (4) Liên kết, hợp tác phát triển du lịch; (5) Tổ chức bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch; (6)  Tổ chức đánh giá, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm.

Khách quốc tế trải nghiệm loại hình nghệ thuật Hát Bội tại Vĩnh Long

(Đính kèm Kế hoạch số 23/KH-UBND, ngày 04/4/2022 về việc mở cửa du lịch quốc tế, đẩy mạnh phục hồi hoạt động ngành du lịch trong điều kiện bình thường mới trên địa bàn tỉnh)

Tin, ảnh: Trung Kiên

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu