Vĩnh Long: Đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

04/07/2022 277 0

Nhằm góp phần đảm bảo cho sức khỏe, tài sản cho du khách, an ninh, trật tự an toàn xã hội và hoạt động kinh doanh công bằng, lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, 6 tháng đầu năm 2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp các ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch.

Cụ thể, đã tổ chức 24 cuộc kiểm tra (đạt 60% kế hoạch năm 2022), đối với 97 lượt tổ chức, cá nhân hoạt động lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; ra 04 quyết định xử phạt, số tiền 37.000.000đ; phối hợp Công an TP. Vĩnh Long xác minh đối với 01 cá nhân hoạt động văn hóa không đúng quy định pháp luật, đề xuất UBND tỉnh xử phạt 45.750.000đ.   

Để đạt được kết quả trên, dưới gốc độ tham mưu quản lý nhà nước, Thanh tra Sở theo dõi, nắm chắt tình hình và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan để kịp thời kiểm tra, phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Cùng thời gian trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận, giải quyết 254 thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo đảm bảo kịp thời, đúng quy định.      

ảnh: Kiểm tra cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thị xã Bình Minh.  

Tin, ảnh: Hữu Thoại

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu