Vĩnh Long sẽ tổ chức Ngày hội Du lịch thường niên gắn kết với các sự kiện, lễ hội truyền thống

20/07/2022 168 0

Đó chính là chủ trương của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long tại Công văn số 3511/UBND-VX ngày 23/6/2022.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ban, ngành tỉnh thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tính gắn kết các sự kiện lớn có liên quan của ngành với Ngày hội Du lịch thường niên của tỉnh nhằm thu hút khách du lịch, góp phần thực hiện đạt mục tiêu chung phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng vào năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Ngoài ra, chỉ đạo Sở Tài chính xem xét, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí phù hợp để thực hiện đạt mục tiêu phát triển ngành du lịch của tỉnh trong thời gian tới; UBND cấp huyện phát huy vai trò tích cực chủ động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sở, ngành liên quan trong tổ chức thường niên Ngày hội Du lịch của tỉnh gắn kết với các sự kiện, lễ hội truyền thống để phát triển du lịch của các địa phương. Tăng cường huy động các nguồn lực xã hội hóa để thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn.   

Việc tổ chức Ngày hội Du lịch nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch, tạo dấu ấn, thu hút du khách đến tham quan Vĩnh Long; tôn vinh sản phẩm đặc trưng của tỉnh, giúp các doanh nghiệp du lịch, cơ sở sản xuất kinh doanh nghiên cứu tìm hiểu nhu cầu khách hàng, người tiêu dùng để nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển sản phẩm mới, nâng cao sức cạnh tranh tại các thị trường.

Tin: Hữu Thoại  

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu