Vĩnh Long triển khai chính sách hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

29/07/2021 229 0

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch triển khai, hướng dẫn chính sách hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và hướng dẫn viên du lịch tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Hướng dẫn khách tham quan cù lao theo tour xe đạp

Cụ thể đối với ngành du lịch sẽ hỗ trợ đối tượng hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 khi có đủ các điều kiện như “Có thẻ hướng dẫn viên du lịch được cấp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, giá trị thẻ còn thời hạn đến thời điểm nộp hồ sơ; không phân biệt vị trí chức vụ trong doanh nghiệp hoặc tổ chức quản lý khu du lịch, điểm du lịch; chưa được hưởng chính sách hỗ trợ khác theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và chính sách hỗ trợ tại địa phương năm 2021” và “ Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của Hội Hướng dẫn viên Du lịch Việt Nam/ hội viên chi hội Hướng dẫn viên du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa; có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm”.

Khi đáp ứng các điều kiện trên và hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định, mỗi hướng dẫn viên du lịch sẽ được xét hỗ trợ 3.710.000 đồng theo hình thức trả 01 lần cho người lao động.

Hướng dẫn viên du lịch có nhu cầu hỗ trợ gửi hồ sơ đề nghị (trực tiếp hoặc qua bưu điện) đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long (nơi đã cấp thẻ cho hướng dẫn viên du lịch). Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022./.

Tin, ảnh: Hà Oanh

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu