Nhà hàng Sáu Tú    

284 Phạm Hùng Phường 9, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long - 02703 823 625

Reserve online to receive many fabulous benefits

Common Information

Description

Ấm cúng - bình dân

Basic information

Open Time: 07:00

Close Time: 23:59

Cuisines:

Average Price / People: đ

Distinctive features

Truy cập internet miễn phí

Contact us

Open Time: 07:00 - Close Time: 23:59

284 Phạm Hùng Phường 9, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

02703 823 625

nhahangsautu@gmail.com

Distinctive features

Truy cập internet miễn phí

Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img
Find us on
)