Du lịch sinh thái - làng nghề

Du lịch sinh thái - làng nghề
 • From date 01/06/2021
 • Days 1 Days
 • Total travel distance km
 • Chi phí dự kiến 500,000 VNĐ
 • Places 4 places
 • Comments
 • Reviews
Day 1 4 places
 • 09:00
  Làng gốm Mang Thít, Vĩnh Long Free

  , , Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

 • 10:00
  Lò cốm Cửu Long 100,000 đ

  , , Xã Tân Bình, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

 • 11:30
  Mekongriversidehomestay 400,000 đ

  , , Xã An Bình, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

 • 14:00
  Vườn Trái Cây Tám Lộc - Cù Lao An Bình Free

  , , Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Comments and Reviews

Reviews
Alls
( comments)

Login to reviews

You need to or Register new account for leaving comments.