Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch

03/05/2024 800 0

Đó chính là nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện trong Kế hoạch số 34/KH-UBND.

Nhằm thúc đẩy phát triển du lịch toàn diện, nhanh, bền vững trong thời gian tới, gắn với phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; góp phần đưa du lịch tỉnh Vĩnh Long trở thành ngành kinh tế quan trọng. UBND tỉnh đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện như: tiếp tục tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của du lịch. Tuyên truyền cho hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở nhận thức đầy đủ du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, mang nội dung văn hóa và nhân văn sâu sắc, đóng góp quan trọng trong hội nhập kinh tế, tạo động lực cho các ngành khác phát triển, đem lại hiệu quả kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, chính trị, đối ngoại và an ninh, quốc phòng.

Triển khai có hiệu quả các Quyết định, kế hoạch, dự án, đề án phát triển du lịch đã ban hành. Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, khuyến khích đổi mới, sáng tạo; tập trung thu hút đầu tư phát triển du lịch. Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, khuyến khích đổi mới, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển lực lượng doanh nghiệp, hình thành nhiều doanh nghiệp du lịch có thương hiệu mạnh; hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh doanh du lịch ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số và tiếp cận các nguồn vốn. Triển khai hiệu quả các mô hình quản trị, hợp tác công - tư trong phát triển du lịch trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”; kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm huy động hiệu quả nguồn lực của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp lớn đầu tư cho phát triển du lịch.

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch; xây dựng môi trường du lịch văn hóa, văn minh, thân thiện, mến khách. Nâng cao ý thức của người dân gắn với giáo dục môi trường và bảo tồn, tôn tạo các di tích văn hóa - lịch sử, cảnh quan thiên nhiên; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

 Du khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại “Vương quốc lò gạch” Mang Thít.

Ngoài ra, đẩy mạnh liên kết vùng, liên kết giữa các địa phương để hình thành các động lực tăng trưởng du lịch theo phương châm “một cung đường - nhiều điểm đến”, hình thành sản phẩm, chuỗi sản phẩm du lịch đặc thù của từng địa phương.

Song song đó, phát triển nguồn nhân lực phù hợp cho chuyển đổi số phát triển du lịch. Phát huy mạnh mẽ vai trò kết nối cộng đồng doanh nghiệp du lịch với hiệp hội, hội ngành nghề khác liên quan. Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch trong việc chuyển đổi các hoạt động phù hợp với du lịch trong tình hình mới, đẩy mạnh hoạt động để phục hồi và phát triển du lịch nhanh theo hướng bền vững. Tổ chức truyền thông, xúc tiến quảng bá, các chiến dịch kích cầu du lịch trọng tâm, trọng điểm thu hút du khách. Hợp tác chặt chẽ trong đầu tư, phát triển sản phẩm, truyền thông, quảng bá và triển khai các chiến dịch kích cầu du lịch gắn với nhu cầu thực tế và đạt hiệu quả, chiến dịch kích cầu du lịch nội địa với phương châm “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” và “Người Vĩnh Long đi du lịch Vĩnh Long”.

Du lịch Vĩnh Long luôn đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch khi đến tham quan.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm phát sinh; bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch, chú trọng vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm,...

Tin, ảnh: Hữu Thoại

Related Post

Sample Plan