Thành phố Vĩnh Long được công nhận là đô thị loại II

04/08/2020 6411 0

Ngày 31/7/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 1158/QĐ-TTg về việc công nhận TP. Vĩnh Long là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian qua, tốc độ phát triển đô thị của TP. Vĩnh Long rất nhanh

Theo Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, xác định TP. Vĩnh Long là đô thị hạt nhân nằm trong vùng trung tâm tỉnh Vĩnh Long. Đây là vùng phát triển kinh tế động lực của tỉnh, với thế mạnh là vùng phát triển đô thị, trung tâm công nghiệp, giáo dục, đào tạo; trung tâm du lịch, giải trí chất lượng cao tầm cỡ khu vực và quốc gia; hình thành các vùng chuyên canh sản xuất lúa, rau màu và cây ăn trái.

Năm 2007, TP. Vĩnh Long được công nhận là đô thị loại III, qua hơn 10 năm kể từ khi được công nhận, tình hình quy hoạch, xây dựng, phát triển đô thị và đầu tư hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn TP. Vĩnh Long phát triển mạnh mẽ với định hướng hoàn thiện hạ tầng đô thị và hạ tầng kinh tế toàn bộ 11 phường hiện nay của TP. Vĩnh Long.

Được biết, ngày 31/7/2020, Bộ Trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã ký Quyết định số 1008/QĐ-BXD về việc công nhận thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long là đô thị loại III.

Hiện nay, tỉnh Vĩnh Long có 08 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm: TP. Vĩnh Long (đô thị loại II); TP. Bình Minh (đô thị loại III); huyện Vũng Liêm, Mang Thít, Long Hồ, Tam Bình, Trà Ôn và Bình Tân.         

Hữu Thoại

Related Post

Sample Plan