Vĩnh Long triển lãm 185 tư liệu quý về Chiến thắng Điện Biên Phủ

08/05/2024 867 0

NDO - Sáng 7/5, tại Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề “70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954-2024”.

Các đại biểu tham quan ảnh tư liệu về Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Triển lãm trưng bày 185 tư liệu quý phản ánh 3 chủ đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh với Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1946-1954; Quân dân Vĩnh Trà hưởng ứng chiến dịch Điện Biên Phủ; Âm vang Điện Biên Phủ.

Thông qua triển lãm nhằm tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ truyền thống lịch sử yêu nước, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Cắt băng khai mạc triển lãm

Đồng thời, khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần Đại đoàn kết dân tộc và sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Triển lãm diễn ra từ nay đến hết tháng 8/2024.

 

BÁ DŨNG

Sưu tầm: https://nhandan.vn/vinh-long-trien-lam-185-tu-lieu-quy-ve-chien-thang-dien-bien-phu-post808233.html

Related Post

Sample Plan