ONE HOTEL    

34 TRƯNG NỮ VƯƠNG Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long - 0973272777

Giá phòng từ
500.000 đ

Loại phòng Kiểu phòng Dịch vụ Giá phòng Đặt phòng

Phòng cao cấp 1 giường

Xem thông tin phòng
800.000 đ
Chưa khai báo phòng

Phòng cao cấp nhất 1 giường

Xem thông tin phòng
1.800.000 đ
Chưa khai báo phòng

Tiêu chuẩn 1 giường

Xem thông tin phòng
600.000 đ
Chưa khai báo phòng

Phòng sang trọng 1 giường

Xem thông tin phòng
1.000.000 đ
Chưa khai báo phòng

Gia Đình 2 giường đơn

Xem thông tin phòng
600.000 đ
Chưa khai báo phòng

Phòng gia đình 2 giường

Xem thông tin phòng
850.000 đ
Chưa khai báo phòng

Thông tin chi tiết của ONE HOTEL

Mô tả

Khách Sạn 2 Sao

 

Dịch vụ - Tiện ích

Truy cập Internet

Hoạt động và Thư giãn

Được tham gia

Di chuyển

Cung cấp trong phòng

Ăn uống

Tiện nghi

Chính sách

Thông tin cần lưu ý