Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 07:00 - Đóng cửa: 23:59

04 Hưng Đạo Vương Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

02703 824 786

taunhahangsaigon@gmail.com

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)