Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Vĩnh Long

301 Trần Phú, Phường 4, tp. Vĩnh Long, Vĩnh Long, Việt Nam

Số điện thoại: 02703822535

Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vĩnh Long

67N, Khóm 3, tp. Vĩnh Long, Phường 9, Tp. Vĩnh Long, Vĩnh Long, Việt Nam

Số điện thoại: 0921260114

Bệnh Viện Y Học Dân Tộc

37 Trần Phú, Phường 4, Vĩnh Long, Việt Nam

Số điện thoại: 02703823420

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Vĩnh Long

Thanh Đức, Long Hồ, Vĩnh Long, Việt Nam

Số điện thoại: 02703896115

Trung tâm y tế huyện Long Hồ

Khóm 1 - Thị trấn Long Hồ - huyện Long Hồ - tỉnh Vĩnh Long

Số điện thoại: 02703850203

Bệnh viện khu vực Hoà Phú

Ấp Long Hoà - xã Lộc Hoà - huyện Long Hồ - tỉnh Vĩnh Long

Số điện thoại: 01242345299

Bệnh viện đa khoa khu vực kết hợp Quân Dân Y

Tổ 5, ấp Tân Lập, xã Tân Thành, huyện Bình Tân

Số điện thoại: 0919282169

Trung tâm y tế huyện Bình Tân

Tổ 13, ấp Thành Nhân, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân

Số điện thoại: 0932950559

Trung tâm y tế Trà Ôn

Khu 7, thị trấn Trà Ôn

Số điện thoại: 02703770331

Trung tâm y tế Nguyễn Văn Thủ huyện Vũng Liêm

Số 73, đường NKKN, khóm 1, thị trấn Vũng Liêm

Số điện thoại: 02703870202

Bệnh viện thị xã Bình Minh

36, Nguyễn Văn Thảnh, Khóm 5, phường Cái Vồn, Bình Minh, Vĩnh Long

Số điện thoại: 02703743115

Trung tâm y tế TPVL( BVĐKTPVL cũ)

Số 67N- Đường Phạm Hùng -Phường 9 -TPVL

Số điện thoại: 02703502835

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Vĩnh Long

Số 301- Đường Trần Phú- Phường 4 -TPVL

Số điện thoại: 02703823520

Bệnh viện Y dược Cổ truyền Tỉnh Vĩnh Long

Số 37- Đường Trần Phú- Phường 4 -TPVL

Số điện thoại: 02703823420

Trung tâm Y tế huyện Tam Bình

Đường Trần Văn Bảy, khóm 4, TTTB

Số điện thoại: 02703860755