Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Làng gốm Mang Thít, Vĩnh Long

  Mở cửa: 23:00
  Đóng cửa: 09:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Lò cốm Cửu Long

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Mekong River Homestay

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 00:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Vườn Trái Cây Tám Lộc - Cù Lao An Bình

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 18:00