Khu du lịch Mekong Hometown Rest & Farm
Khu du lịch Mekong Hometown Rest & Farm
Khu du lịch Mekong Hometown Rest & Farm
Khu du lịch Mekong Hometown Rest & Farm
Khu du lịch Mekong Hometown Rest & Farm
Khu du lịch Mekong Hometown Rest & Farm
Khu du lịch Mekong Hometown Rest & Farm
Khu du lịch Mekong Hometown Rest & Farm
Khu du lịch Mekong Hometown Rest & Farm
Khu du lịch Mekong Hometown Rest & Farm
Khu du lịch Mekong Hometown Rest & Farm
Khu du lịch Mekong Hometown Rest & Farm
Khu du lịch Mekong Hometown Rest & Farm
Khu du lịch Mekong Hometown Rest & Farm
Khu du lịch Mekong Hometown Rest & Farm
Khu du lịch Mekong Hometown Rest & Farm
Khu du lịch Mekong Hometown Rest & Farm
Khu du lịch Mekong Hometown Rest & Farm

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 0939.952.384

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 8:00 SA - Đóng cửa: 11:59 CH

Email: sales@mekonghometown.vn

Địa chỉ: Số 168, Tổ 9, Ấp Tân Vĩnh Thuận Phường Tân Ngãi, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Khu Mekong hometown

- Vị trí: Số 168, Tổ 9, Ấp Tân Vĩnh Thuận, Xã Tân Ngãi, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long;

- Diện tích: 14ha;

- GĐ Sale: Mr Minh 0939.952.384

- Email: baochauevent@gmail.com; sales@mekonghometown.vn

- Website: mekonghometown.vn

Bản đồ

Giới thiệu

×

Khu Mekong hometown

- Vị trí: Số 168, Tổ 9, Ấp Tân Vĩnh Thuận, Xã Tân Ngãi, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long;

- Diện tích: 14ha;

- GĐ Sale: Mr Minh 0939.952.384

- Email: baochauevent@gmail.com; sales@mekonghometown.vn

- Website: mekonghometown.vn

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí