Address: Số 5115, Tổ 9, ấp Đông Hậu, xã Đông Bình, Tx Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Xã Đông Bình, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long

Phone: 0916244442

Email: kskhoihoa@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Hotel KHÔI HOA

Introdution

  • Karaoke

Phục vụ ân cần, chu đáo, an ninh, tiện nghi.

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

160,000đ /1 night Family 1 bed

220,000đ /1 night Family Double

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)