Open Time: 07:00 - Close Time: 22:00

Phone: 091 541 20 26

Address: Phạm Thái Bường, Phường 4, tp. Vĩnh Long, Vĩnh Long, Việt Nam Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Cổng TTĐT Du Lịch

Vincom Plaza Vĩnh Long

Shop type: Trung tâm thương mại / siêu thị  

Average price :

Introduce:

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

Phạm Thái Bường, Phường 4, tp. Vĩnh Long, Vĩnh Long, Việt Nam Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

091 541 20 26

vincomvinhlong@gmail.com

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img