Trạm xe Kim Mã (Vĩnh Long - TP HCM)

107/1, Đường 2/9, Phường 1, Thị Xã Vĩnh Long, Phường 1, Tp. Vĩnh Long, Vĩnh Long, Việt Nam

Số điện thoại: 02703828818

Trạm Xe Khách Phú Vĩnh Long (Vĩnh Long - TP HCM)

Hẻm 112, Phường 8, Tp. Vĩnh Long, Vĩnh Long, Việt Nam

Số điện thoại: 02703883399

Trạm xe Phương Trang

1E Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, Tp. Vĩnh Long, Vĩnh Long, Việt Nam

Số điện thoại: 02703724456

Trạm xe Huỳnh Đạt (Vĩnh Long - TP HCM)

164 Lê Thái Tổ, Phường 2, Vĩnh Long, Việt Nam

Số điện thoại: 02703832772

Trạm xe Trung Kiên (Vĩnh Long - TP HCM)

Phường 1, Vĩnh Long, Việt Nam

Số điện thoại: 02703862863

Bến xe Tích Thiện

Tich Lộc, Tích Thiện

Số điện thoại: 0937776456