Ngày hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long lần I năm 2018

20/08/2018
0
4505
xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
Ngày hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long lần I năm 2018

Ban Chỉ đạo tổ chức họp kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị Xúc tiến Đầu tư năm 2018

22/01/2018
0
3635
Ban Chỉ đạo tổ chức họp kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị Xúc tiến Đầu tư năm 2018 Nhằm kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư năm 2018, Ban Chỉ đạo Hội nghị tổ chức cuộc họp vào lúc 13 giờ 30 ngày 13/03/2018 tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Ông Trần Văn Rón, Ủy viê