PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĨNH LONG TRONG ĐIỀU KIỆN BÌNH THƯỜNG MỚI

21/03/2023 1326 0

Sau khi mở cửa lại hoạt động du lịch, trong bối cảnh còn nhiều thách thức, khó khăn. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt, quyết liệt của Trung ương, Tỉnh Uỷ, UBND tỉnh, công tác tham mưu của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương trên địa bàn tỉnh, ngành Du lịch Vĩnh Long đã tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và đạt được những kết quả quan trọng.

Trong năm 2022, tổ chức thành công Ngày hội du lịch tỉnh Vĩnh Long lần II năm 2022, Hội nghị Xúc tiến đầu tư về Du lịch và Thương mại giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Vĩnh Long năm 2022,… đưa bến cảng hành khách Vĩnh Long đi vào hoạt động đưa hoạt động đưa rước khách đi vào nề nếp.

Để thực hiện tốt mục tiêu phục hồi ngành Du lịch, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2023, ngành du lịch đưa ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là, Tiếp tục tham mưu hoàn thiện các cơ chế chính sách về du lịch; tập trung tiển khai có hiệu quả Nghị quyết và đề án về du lịch được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành.

Hai làm, Triển khai mô hình kênh phân phối nông sản đạt chuẩn và sản phẩm OCOP gắn kết du lịch tại các khu, điểm du lịch góp phần hình thành chuỗi cung ứng dịch vụ.

Ba là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về du lịch, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh; đồng thời vận động cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất nhằm kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu của khách.

Bốn là, Tăng cường các hoạt động truyền thông, quảng bá xúc tiến định vị thương hiệu du lịch Vĩnh Long, đẩy mạnh xã hội hóa xúc tiến quảng bá du lịch. Tăng cường phối hợp cùng các thành viên trong Hội đồng vùng liên kết phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh – 13 tỉnh, thành đồng bằng song Cửu long hình thành nên các tour, tuyến du lịch chung gắn với sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh để giới thiệu cho các đơn vị lữ hành, khách du lịch trong và ngoài nước, qua đó nâng cao giá trị, sức cạnh tranh, tạo thương hiệu riêng của du lịch tỉnh

Năm là, Đẩy mạnh chuyển đổi số trong du lịch: Tập trung phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu, các nền tảng số kết nối hệ thống thông tin cho công tác hoạch định chính sách và điều hành, quản lý nhà nước và phục vụ doanh nghiệp, khách du lịch trong nước, quốc tế mà trọng tâm là tập trung quản lý và vận hành hiệu quả cổng thông tin du lịch Vĩnh Long và đưa phần mềm quản lý khách du lịch vào hoạt động chính thức tại các địa phương.

Sáu là, Phát triển nguồn nhân lực du lịch hướng tới mục tiêu đủ số lượng, cân đối cơ cấu ngành nghề, đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường và phù hợp với các định hướng phát triển sản phẩm, tổ chức không gian du lịch.

 Với những giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như trên, ngành Du lịch Vĩnh Long sẽ tiếp tục phục hồi và đạt các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

                                                                                       Bài, ảnh: Hồng Xuyên

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu