Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành thực hiện ký quỹ 100% theo Nghị định 168/2017/NĐ-CP

02/01/2024 820 0

Ngày 29/12/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long ban hành Công văn số 2364/SVHTTDL-QLDL. Theo đó, kể từ ngày ngày 01 tháng 01 năm 2024, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành thực hiện ký quỹ 100% theo Nghị định 168/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Sau hơn 2 năm được giảm tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành, từ ngày 01/01/2024, doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực dịch vụ lữ hành phải nộp tiền ký quỹ 100% theo Nghị định 168/2017/NĐ-CP, cụ thể: Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa là 100 triệu đồng; kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam là 250 triệu đồng; kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài là 500 triệu đồng.

Trước đó, từ năm 2021 nhằm hỗ trợ các DN lữ hành gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 94/2021/NĐ-CP, giảm 80% tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành cho các DN trong thời gian từ ngày 28/10/2021 đến hết 31/12/2023.

Để thực hiện việc ký quỹ, doanh nghiệp lữ hành liên hệ ngân hàng để bổ sung tiền ký quỹ và đổi giấy chứng nhận tiền ký quỹ theo quy định (DN không cần đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành). Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thay đổi thủ tục ký quỹ, doanh nghiệp gửi thông tin đến cơ quan quản lý để thông báo tình trạng thay đổi. Nếu doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế thì gửi thông tin đến Cục Du lịch quốc gia Việt Nam; nếu doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa thì gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tính đến ngày 01/01/2024, Vĩnh Long hiện có tổng số 17 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành. Trong đó, 04 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và 13 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa đang hoạt động.

 

Mỹ Quyên

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu