Vv hỗ trợ tuyên truyền Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) Du lịch tỉnh Quảng Trị - lần thứ 2

28/03/2023 999 0

Để tạo bộ nhận diện thương hiệu Du lịch tỉnh Quảng Trị, đưa hình ảnh Du lịch Quảng Trị xuất hiện ấn tượng, chuyên nghiệp trên các sản phẩm du lịch và trên các phương tiện truyền thông, hấp dẫn du khách và nhà đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) Du lịch tỉnh Quảng Trị - lần thứ 2.

Nhằm quảng bá rộng rãi về Cuộc thi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị trân trọng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Du lịch các tỉnh, thành phố hỗ trợ tuyên truyền, giới thiệu thông tin về Cuộc thi đến các tổ chức, cá nhân, các tác giả tích cực hưởng ứng và tham gia Cuộc thi (đính kèm Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi).

Thông tin nội dung và chi tiết thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) Du lịch tỉnh Quảng Trị - lần thứ 2 được đăng tải trên các trang web: quangtri.gov.vn; sovhttdl.quangtri.gov.vn; ipa.quangtri.gov.vn. Chi tiết về Cuộc thi vui lòng liên hệ: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Trị, số 1A, đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, điện thoại: 0233.3853.684. Sự quan tâm, hỗ trợ của Quý cơ quan sẽ góp phần vào sự thành công của Cuộc thi;

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp thực hiện của quý cơ quan, đơn vị để cuộc thi sáng tác logo và Slogan Du lịch Quảng Trị - lần thứ 2 đạt kết quả tốt.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu