LÀNG NGHỀ TÀU HỦ KY ĐƯA VÀO DANH MỤC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA

05/08/2022 1125 0

Ngày 04/8/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 1832/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Nghề thủ công truyền thống “Nghề làm tàu hủ ky” xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Làng nghề đã hình thành, tồn tại và phát triển gần một thế kỷ, làng nghề Tàu hủ ky nổi tiếng ở vùng đất Bình Minh - Vĩnh Long. Hiện tại, làng nghề vẫn phát triển mạnh mẽ, giải quyết một phần nguồn lao động địa phương, đang trở thành một điểm đến hấp dẫn thu hút khách du lịch, qua đó góp phần cải thiện, nâng cao đời sống người dân và kinh tế địa phương.

Hy vọng rằng, người dân địa phương nơi đây tiếp tục khai thác hiệu quả những giá trị của làng nghề mang lại, để vừa góp phần gìn giữ, bảo tồn các làng nghề truyền thống, vừa đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu của khách du lịch trong thời gian tới./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ LÀNG NGHỀ TÀU HỦ KY

 

Tin, ảnh: Trung Kiên

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu