THẤT PHÚ MIẾU (CHÙA ÔNG)
THẤT PHÚ MIẾU (CHÙA ÔNG)
THẤT PHÚ MIẾU (CHÙA ÔNG)
THẤT PHÚ MIẾU (CHÙA ÔNG)
THẤT PHÚ MIẾU (CHÙA ÔNG)
THẤT PHÚ MIẾU (CHÙA ÔNG)

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 0913889019

Thời gian tham quan tại một điểm: 10 phút

Mở cửa: 7:31 SA - Đóng cửa: 5:31 CH

Email: chuaong@gmail.com

Địa chỉ: Phường 5, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

a

Bản đồ

Giới thiệu

×

a

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí