Miếu Công Thần
Miếu Công Thần
Miếu Công Thần

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 60 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 11:59 CH

Email: mieuconthan@gmail.com

Địa chỉ: Phường 5, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long, Việt Nam Phường 5, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

 Miếu Công Thần Vĩnh Long hiện nay tọa lạc tại khóm 6, phường 5, thành phố Vĩnh Long là hậu lập miếu Hội Đồng tỉnh Vĩnh Long. Theo Đại Nam nhất thống chí, miếu Hội Đồng Vĩnh Long xây dựng năm Minh Mạng thứ 17 (1837) tại thôn Thanh Mỹ Đông, huyện Vĩnh Bình. Dân gian thường gọi ngôi miếu này là Đình Khao do tương truyền các quan cựu trào thường chọn nơi này để yến ẩm, khao thưởng.

Bản đồ

Giới thiệu

×

 Miếu Công Thần Vĩnh Long hiện nay tọa lạc tại khóm 6, phường 5, thành phố Vĩnh Long là hậu lập miếu Hội Đồng tỉnh Vĩnh Long. Theo Đại Nam nhất thống chí, miếu Hội Đồng Vĩnh Long xây dựng năm Minh Mạng thứ 17 (1837) tại thôn Thanh Mỹ Đông, huyện Vĩnh Bình. Dân gian thường gọi ngôi miếu này là Đình Khao do tương truyền các quan cựu trào thường chọn nơi này để yến ẩm, khao thưởng.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí