LĂNG ÔNG TIỀN QUÂN THỐNG CHẾ ĐIỀU BÁT
LĂNG ÔNG TIỀN QUÂN THỐNG CHẾ ĐIỀU BÁT
LĂNG ÔNG TIỀN QUÂN THỐNG CHẾ ĐIỀU BÁT

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 01234492727

Thời gian tham quan tại một điểm: 60 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 5:00 CH

Email: tienquanthongchedieubat@gmail.com

Địa chỉ: Thị trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long

Lăng Ông Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn tọa lạc ở Gồng Thanh Bạch, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

          Ông Nguyễn Văn Tồn là người Khmer, quê làng Nguyệt Lãng, xã Bình Phú, huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh, tên thật là Thạch Duồng. Thuở nhỏ ông theo làm nô bộc ở phủ Chúa Nguyễn, hết lòng tận tụy trung thành nên được cho chuyển làm Cai đội và cho mang “Quốc thích”. Từ năm 1786 đến 1789, ông theo chúa Nguyễn chạy sang Vọng Các. Khi Nguyễn Ánh khá mạnh trở về nước, ông được phân công đi chiêu mộ thành lập một đội quân người Khmer và ông lãnh nhiệm vụ thống quản đội quân đó. Ông lại được lệnh theo Võ Tánh giữ thành Bình Định.

         

Bản đồ

Giới thiệu

×

Lăng Ông Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn tọa lạc ở Gồng Thanh Bạch, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

          Ông Nguyễn Văn Tồn là người Khmer, quê làng Nguyệt Lãng, xã Bình Phú, huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh, tên thật là Thạch Duồng. Thuở nhỏ ông theo làm nô bộc ở phủ Chúa Nguyễn, hết lòng tận tụy trung thành nên được cho chuyển làm Cai đội và cho mang “Quốc thích”. Từ năm 1786 đến 1789, ông theo chúa Nguyễn chạy sang Vọng Các. Khi Nguyễn Ánh khá mạnh trở về nước, ông được phân công đi chiêu mộ thành lập một đội quân người Khmer và ông lãnh nhiệm vụ thống quản đội quân đó. Ông lại được lệnh theo Võ Tánh giữ thành Bình Định.

         

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Giải trí